Tuần lễ sáng tạo Việt Nam
tại @hanoi @danang @hochiminh
Tháng 10
Từ ngày 18 đến 26

Đăng kí

Lưu ý: Mỗi đăng kí chỉ bao gồm 01 vé cho 01 sự kiện.
Ban tổ chức sẽ gửi xác nhận thành công qua email.

Team Yeens

Nguyễn Thị Ngọc Yến
Nguyễn Thị Ngọc Yến

Đọc thêm
0Vote

CÁC TÁC PHẨM KHÁC

Team Tím

Nguyễn Phúc Thịnh

Team D - Walter

Trần Ngọc Nguyên Khoa

Team SeeSaw

Nguyễn Thị Khánh Uyên