Tuần lễ sáng tạo Việt Nam
tại @hanoi @danang @hochiminh
Tháng 10
Từ ngày 18 đến 26

Đăng kí

Lưu ý: Mỗi đăng kí chỉ bao gồm 01 vé cho 01 sự kiện.
Ban tổ chức sẽ gửi xác nhận thành công qua email.

Team Kaisou

Đoàn Hoàng Kiệt
Đoàn Hoàng Kiệt

Trong thời kì hậu diệt vong, con người phải di cư sang những hành tinh nhỏ khác để tìm kiếm sự sống. SHELL-TER là một trong những hi vọng cuối cùng của loài người - hành tình với hình dạng vỏ ốc bảo vệ những gì sống bên trong nó. Liệu loài người có thể tiếp tục tồn tại, hay phải chấp nhận số phận diệt vong?

Đọc thêm
0Vote

CÁC TÁC PHẨM KHÁC