Tuần lễ sáng tạo Việt Nam
tại @hanoi @danang @hochiminh
Tháng 10
Từ ngày 18 đến 26

Đăng kí

Lưu ý: Mỗi đăng kí chỉ bao gồm 01 vé cho 01 sự kiện.
Ban tổ chức sẽ gửi xác nhận thành công qua email.

VOTE NOW

Team D - Walter
0 Vote
Trần Ngọc Nguyên Khoa x Lâm Phước Vinh
Team Highround Lab
0 Vote
Trần Danh Nam
Team Mầm Nắng
0 Vote
Quách Nghê Nhật Minh x Lê Vĩnh Lộc
Team Astron Motion
0 Vote
Phạm Duy Anh x Vũ Trung Kiên
Team ONCE
0 Vote
Hồ Anh Duy
Team Kaisou
0 Vote
Đoàn Hoàng Kiệt