Tuần lễ sáng tạo Việt Nam
tại @hanoi @danang @hochiminh
Tháng 10
Từ ngày 18 đến 26

Đăng kí

Lưu ý: Mỗi đăng kí chỉ bao gồm 01 vé cho 01 sự kiện.
Ban tổ chức sẽ gửi xác nhận thành công qua email.

VOTE NOW

Team Monster Lab
1 Vote
Nguyễn Thu Thủy x Phạm Quang Hưng
Team Tím
0 Vote
Nguyễn Phúc Thịnh x Trần Nguyễn Duy Thái
Team Chimnon 
1 Vote
Nguyễn Thành Thích x Đặng Thị Minh Quan
Team DDD
0 Vote
Trịnh Trí Dũng
Team Natsumi
0 Vote
Hồng Xuân Quyên
Team Noah
0 Vote
Nguyễn Nhật Anh
Team Lorem ipsum 
0 Vote
Nguyễn Ngọc Lan Anh x Nguyễn Trung Hiếu
Team Yeens
0 Vote
Nguyễn Thị Ngọc Yến
Team SeeSaw
0 Vote
Nguyễn Thị Khánh Uyên
Team Spaghetti Legs 
0 Vote
Lưu Thế Huy x Nguyễn Hoàng Linh
Team BÓNG CƯỜI
0 Vote
Đặng Phước Lê Khiêm
Team 2PD
0 Vote
Lê Lâm Phát x Nguyễn Duy Phương
Lost in Planet
1 Vote
Trần Minh Thiện
Team Platform
0 Vote
Trần Hoàng Minh