Tuần lễ sáng tạo Việt Nam
tại @hanoi @danang @hochiminh
Tháng 10
Từ ngày 18 đến 26

Đăng kí

Lưu ý: Mỗi đăng kí chỉ bao gồm 01 vé cho 01 sự kiện.
Ban tổ chức sẽ gửi xác nhận thành công qua email.

COMFORT ZONE
2019

VIETNAM HALOGRAPHY 2019: COMFORT ZONE

Vietnam Halography mùa thứ 5 được xây dựng format hoàn toàn mới – Creative Design Week (Tuần lễ thiết kế sáng tạo) với chủ đề “Comfort Zone”. Mỗi chúng ta ...

VIETNAM HALOGRAPHY 2019: COMFORT ZONE
HALOGRAPHY QUA CÁC NĂM

VIETNAM HALOGRAPHY 2018: NO HALO

Halography 2018 với chủ đề “No Halo – Không hào quang” hướng tới những giá trị thực, xuất phát từ trải nghiệm thực của người ...

XEM CHI TIẾT

VIETNAM HALOGRAPHY 2017: VISION

Đứng trước bối cảnh thị trường sáng tạo Việt Nam đang chịu tác động của các xu thế thiết kế mới trên thế giới, Vietnam ...

XEM CHI TIẾT

VIETNAM HALOGRAPHY 2016: THE CREATIVE FESTIVAL

Vietnam Halography 2016 – The Creative Festival thu hút hơn 4000 designer, artist, marketer… và tất cả những người đang hoạt động trong ngành công ...

XEM CHI TIẾT

BEHANCE PORTFOLIO REVIEW HANOI 2015

Năm 2015 đánh dấu thời điểm lần đầu tiên Behance Portfolio Reviews - chuỗi hoạt động thường niên của Behance - được tổ chức tại ...

XEM CHI TIẾT