Time Universal

Công ty Cổ phần Truyền thông Thời Đại – Time Universal được thành lập năm 2004, cung cấp đầy đủ các dịch vụ marketing và truyền thông, tập trung vào tư vấn chiến lược và các dịch vụ sáng tạo và tương tác, dịch vụ tiếp thị kỹ thuật số, dịch vụ nội dung và PR.