Giang Pham Hoang

Work: Lá Studio la-studio-saigon

Lá là một studio nhỏ ở Sài Gòn, do hai người sáng lập là Nguyễn Thanh Vũ (Rên) và Phạm Hoàng Giang khởi tạo.

Về Nguyễn Thanh Vũ, anh tốt nghiệp chuyên ngành đồ họa. Sau một năm làm designer, anh nghỉ việc, chuyển sang vẽ minh họa và tạo ra Lá studio.
Phạm Hoàng Giang – cô gái tốt nghiệp chuyên ngành Ngân hàng nhưng lại chọn cho mình con đường trở thành họa sĩ truyện tranh. Sau vài năm vẽ minh họa tại Lá studio, cô sang Anh du học chuyên ngành “Illustration and Book Arts” tại Anglia Ruskin University.

Sau 7 năm hoạt động, Lá đã hợp tác với nhiều Nhà xuất bản trong và ngoài nước, đồng thời nhận được sự công nhận trong lĩnh vực Illustration.

Trong tương lai gần, Lá hy vọng có thể kể được nhiều câu chuyện bằng tranh hơn nữa, đặc biệt là những chuyện về hành trình thú vị của riêng Lá studio, mở đầu bằng cuốn “Lựa chọn” của Hoàng Giang.